Tämä sivu näkyy paremmin uudemmassa selaimessa (Google Chrome).


Sulje
TÄNÄÄN 2..5
HUOMENNA 3..7
YLIHUOMENNA 0..4

Tallinn Cardin yleisehdot

1. Käsitteet
1.1 Ostaja – Tallinn Cardin ostaja, joka tekee oston nettikaupasta.
1.2 Käyttäjä – Tallinn Cardin käyttäjä, jonka nimen ostaja syöttää nettikauppaan. Käyttäjän nimi näkyy Tallinn Cardissa.
1.3 Yleisehdot – Tallinnan yrittäjyysviraston vahvistamat Tallinn Cardin nettikaupan käytön sekä Tallinn Cardin nettikaupasta ostamista ja käyttöä koskevat ehdot. 
1.4 Sopimus – Tallinnan yrittäjyysviraston ja ostajan välillä solmittu, Tallinn Cardin ostamista ja käyttöä koskeva sopimus.
1.5 Tallinn Card – sähköinen QR-lippu, joka antaa ostajalle oikeuden käyttää kaikkia Tallinn Cardin tarjouksia.
1.6 Tallinnan yrittäjyysvirasto – Tallinnan kaupungin virasto, joka julkaisee Tallinn Cardia ja järjestää sen myyntiä.
1.7 Nettikauppa – nettisivusto osoitteessa tallinncard.ee, jossa avautuu nettikauppa.
1.8 Tallinn Cardin kumppani – yrittäjä, kunnan tai valtion virasto, jonka hallinnoimassa museossa, nähtävyyskohteessa tutustumisretkellä, viihdelaitoksessa, kahvilassa, ravintolassa, myymälässä tai muussa kohteessa ostaja saa Tallinn Cardilla tuotteen tai palvelun ilmaiseksi tai erikoishintaan ja joka vastaa kaikista tuotteeseensa tai palveluunsa liittyvistä seikoista. .
1.9 Ridango – yrittäjä, joka hoitaa nettikaupan maksutapahtumia ja jonka vastuulla on Tallinn Cardin toimittaminen ostajalle.

2. Yhteystiedot
2.1 Tallinnan yrittäjyysvirasto: Tallinnan yrittäjyysvirasto, rekisteritunnus 75023817, osoite Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, puh. 640 4757. Tallinn Cardin käyttöön liittyvät kysymykset, valitukset ja ehdotukset on lähetettävä Tallinnan yrittäjyysviraston sähköpostiosoitteeseen tallinncard@tallinnlv.ee.
2.2 Ridango: Ridango AS, ekisteritunnus 11717474, osoite Järvevana tee 7B, 10132 Tallinn. Maksuihin ja Tallinn Cardin ostamiseen ja ostajalle toimittamiseen liittyvät kysymykset ja valitukset lähetetään sähköpostitse Ridango AS:lle osoitteeseen info@pilet.ee

3. Yleisehdot
3.1 Yleisehtoja sovelletaan Tallinnan yrittäjyysviraston ja ostajan välisiin suhteisiin, ja ne säätelevät nettikaupan käyttöä sekä Tallinn Cardin ostamista ja käyttöä.
3.2 Yleisehdot tulevat voimaan heti, kun ostaja on ne sähköisesti hyväksynyt. Tallinnan yrittäjyysviraston ja ostajan välinen sopimus katsotaan solmituksi, kun ostaja on hyväksynyt yleisehdot.
3.3 Mikäli yleisehtojen joku säännös osoittautuu kokonaan tai osittain mitättömäksi tai soveltumattomaksi, tämä ei vaikuta yleisehtojen muiden säännösten voimassaoloon.
3.4 Yleisehdot on tehty viroksi ja käännetty muille kielille. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa sovelletaan yleisehtojen vironkielistä versiota.
3.5 Nettikaupan käyttö perustuu Virossa voimassa oleviin säädöksiin. Nettikaupan käyttöön liittyvät erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla. Valitus voidaan osoittaa kuluttajariitalautakunnalle osoitteeseen avaldus@komisjon.ee tai nettipohjaisen valitussovelluksen kautta osoitteessa http://ec.europa.eu/odr. Mikäli yksikään edellä mainittu tapa ei tuota toivottua tulosta, ratkaistaan riita Harjun alioikeudessa. 
3.6 Tallinn Cardin ostamiseen ei sovelleta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta.

4. Tallinnan yrittäjyysviraston oikeudet, velvollisuudet ja vastuu
4.1 Tallinnan yrittäjyysvirasto voi keskeyttää Tallinn Cardin ostamisen, mikäli on syytä epäillä, että ostaja käyttäytyy epärehellisesti.
4.2 Tallinnan yrittäjyysvirasto ei vastaa maksun tekemisen yhteydessä kolmansien henkilöiden aiheuttamista häiriöistä.
4.3 Tallinnan yrittäjyysvirasto ei vastaa Tallinn Cardin perilletulosta, jos ostaja on merkinnyt tietonsa virheellisesti tai mikäli häiriön syy ei riipu Tallinnan yrittäjyysvirastosta.
4.4 Tallinnan yrittäjyysvirasto ei vastaa tuhoutuneesta, rikotusta tai varastetusta Tallinn Cardista, ei anna kaksoiskappaleita eikä korvaa Tallinn Cardin ostamiseen kulutettua rahaa. 
4.5 Tallinnan yrittäjyysvirastolla on oikeus muuttaa yleisehtoja. Kaikki muutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu verkkosivustolla.
4.6 Tallinnan yrittäjyysvirasto ei vastaa Tallinn Cardin kumppanien aukioloaikojen, lippuhintojen tms. muutoksista. 
4.7 Tallinnan yrittäjyysvirasto ei vastaa yhdenkään Tallinn Cardin kumppanin palvelun, näyttelyn ja/tai tapahtuman sisällöstä eikä järjestyksestä. Näistä asioista vastaavat Tallinn Cardin kumppanit.

5. Ostajan oikeudet, velvoitteet ja vastuu
5.1 Ostaja sitoutuu hyväksymään yleisehdot ja noudattamaan niitä.
5.2 Ostaja vahvistaa, että hän on vähintään 18-vuotias oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö (alle 18-vuotias henkilö vahvistaa, että hänellä on nettikaupan käyttämiseen ja lipun ostamiseen laillisen edustajan suostumus ja tarvittava rahamäärä) tai oikeushenkilön edustaja, jolla on kaikki oikeudet käyttää tämän oikeushenkilön nimissä nettikauppaa ja hyväksyä sitoumuksia.
5.3 Ostajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta velvoiteoikeuslain 53 §:n 4 momentin 72 kohdan mukaisesti.
5.4 Ostajan on otettava huomioon, että osa Tallinn Cardin kumppaneista ei välttämättä toimi juhlapyhinä, maanantaisin ja tiistaisin. Ostaja vastaa itse Tallinn Cardin kumppaneiden tarjoamien tuotteiden tai palvelujen aukioloaikojen tarkastamisesta. 
5.5 Nettikaupasta ostettu Tallinn Card lähetetään ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli ostajalle ei ole tunnin kuluessa ostamisesta tullut vahvistuskirjettä oston suorittamisesta, on otettava yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tallinncard@tallinnlv.ee.
5.6 Ostajan tulee oston yhteydessä esittää paikkansa pitävät tiedot.

6. Tallinn Cardin käyttöehdot
6.1 Tallinn Card on henkilökohtainen, sitä ei saa jakaa eikä antaa muiden henkilöiden käyttöön. 
6.2 Tallinn Cardin voimassaolo alkaa ostajan oston yhteydessä määrittämänä päivänä ja on voimassa Tallinn Cardin ensimmäisestä käytöstä alkaen lipussa mainitut tunnit. 
6.3 Jokaisen Tallinn Cardin kumppanin luona voidaan vierailla yhden kerran. Joukkoliikennettä ja hop-on-hop-off-kiertoajeluja voidaan käyttää rajattomasti koko Tallinn Cardin voimassaolon aikana. Erityisnäyttelyistä voidaan pyytää lisämaksua.
6.4 Tallinn Cardin kumppanin tarjoukseen ei voi yhdistää Tallinn Cardin kumppanien tarjoamia muita lisäetuja tai -tarjouksia.
6.5 Tallinn Cardia ei osteta takaisin eikä vaihdeta.
6.6 Tallinn Cardin käyttöä koskeviin kysymyksiin saa vastauksia sivustolta tallinncard.ee, Tallinnan matkailuneuvonnasta tai puhelimitse +372 640 4757 tai +372 645 7777.
6.7 Tallinn Cardin väärennös on rikos.
 
7. Tekijänoikeudet
Tallinnan yrittäjyysvirastolla on yksinoikeudet Tallinn Cardin nettisivuston ohjelmistoihin, tietokantoihin ja ulkomuotoon. 

8. Henkilötietojen suoja
8.1 Palvelun tuottaminen edellyttää ostajan seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, kotimaa, ostoaika, ostetut lipputyypit.
8.2 Palvelun tuottaminen edellyttää käyttäjän seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: etu- ja sukunimi, Tallinn Cardin käyttöpäivät, Tallinn Card -vierailukohteet ja vierailuajat.
8.3 Ostajan ja käyttäjän (käyttäjien) henkilötiedot antaa ostaja Tallinn Cardia ostaessaan (pl. kortin käyttöön liittyvät tiedot), ja näitä henkilötietoja käyttävät:
8.3.1 Ridango tilauksen käsittelyä ja maksutapahtuman rekisteröimistä sekä Tallinn Cardin ostajalle lähettämistä varten: ostajan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, ostoaika, käyttäjän etu- ja sukunimi, käyttöpäivät, maksun viitenumero;
8.3.2 Tallinnan yrittäjyysvirasto ostotapahtumaan sekä Tallinn Cardin välittämiseen ja käyttöön liittyvien ongelmien ratkaisemista varten, asiakaspalautteen pyytämistä sekä ostajan niin halutessa uutiskirjeen lähettämistä varten: ostajan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, ostoaika, käyttäjän etu- ja sukunimi, käyttöpäivät, Tallinn Card -vierailukohteet ja vierailuajat; 
8.3.3 Tietoa ostajan kotimaasta käytetään Tallinn Cardin käyttöön liittyviä tilastoja varten siten, ettei yksittäistä käyttäjää ole mahdollista tunnistaa;
8.3.4 Tallinn Cardin kumppanit Tallinn Cardin tarkastamiseksi palvelun osto- tai käyttöhetkellä: käyttäjän etu- ja sukunimi, lipputyyppi, Tallinn Cardin käyttöpäivät;
8.3.5 Tallinn Cardin kotisivun ylläpitäjä Trinidad Wiseman OÜ nettikaupan ylläpitämistä sekä tietojen Ridangolle ja Tallinnan yrittäjyysvirastolle välittämistä varten: ostajan etu- ja sukunimi, ostajan sähköpostiosoite, ostajan kotimaa, ostoaika, ostetut lipputyypit, käyttäjän etu- ja sukunimi, Tallinn Cardin käyttöpäivät.
8.4 Tallinn Cardin maksaminen tapahtuu nettikaupan ulkopuolisessa, suojatussa Nets Estonia AS -maksuympäristössä. Tallinnan yrittäjyysvirasto ja Ridango eivät saa haltuunsa asiakkaan pankkiin tai luottokorttiin liittyviä tietoja.  
8.4.1 Tallinnan yrittäjyysvirasto ja Ridango käsittelevät maksutapahtumaan liittyviä tietoja ainoastaan sinä tapauksessa, että ostaja pyytää Tallinnan yrittäjyysvirastoa ja/tai Ridangoa ratkaisemaan Tallinn Cardia ostettaessa ilmenneen ongelman ja välittää Tallinnan yrittäjyysvirastolle ja/tai Ridangolle maksuympäristöstä saamansa maksua koskevat tiedot.  
8.5 Palvelua tuotettaessa henkilötietojen käsittelyä säätelevät Tallinn Cardin ostoehdot eli nämä Tallinn Cardin yleisehdot. Tallinn Cardin ostaessaan ostaja antaa Tallinnan yrittäjyysvirastolle luvan pyytää palvelusta asiakaspalautetta sekä luvan koostaa tilastoja Tallinn Cardin käytöstä. Tallinn Cardia ostettaessa on lisäksi mahdollisuus antaa suostumus VisitTallinnan uutiskirjeen vastaanottamiseen tai kieltäytyä siitä.
8.6 Ostaja voi lopettaa VisitTallinnan uutiskirjetilauksensa koska vain uutiskirjeen lopussa olevia ohjeita noudattaen.  
8.7 Suostumusta henkilötietojen käsittelemiseen ei voi perua jälkikäteen.
8.8 Henkilötietoja säilytetään lipunmyyntijärjestelmässä Viron kirjanpitolain 12 §:n 1 momentin mukaisesti seitsemän vuotta, minkä jälkeen tiedot anonymisoidaan ja säilytetään Tallinn Cardin tilastoja varten.  
8.9 Henkilötietoja käsitellään EU:n henkilötietosuoja-asetuksen sekä Viron henkilötietosuojalain ja viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lain mukaisesti. Lisäksi noudatetaan Tallinnan kaupungin tietosuojaehtoja