VisitTallinn veebilehe paremaks sirvimiseks soovitame kasutada uuemat brauserit (Google Chrome).


Sulge
TÄNA 1..4
HOMME 2..6
ÜLEHOMME 2..6
 

Registreerimine atesteeringu pikendamiseks

Atesteeringu pikendamise taotlejatel palume täita järgmine registreerimisavaldus./ Please fill in the registration form in order to apply for the extension of guide certification 


Eesnimi/ First name *

Perekonnanimi/ Last name *

Telefon/ Phone *

E-postiaadress/ E-mail *

Atesteeringu pikendamine/ Extension of certification *

Osa-atesteerimised/ Part-certifications *

Emakeel/ Mother tongue *

Pikendamisele tulevad töökeeled/ Languages for certification *

Foto (miinimumsuurus 500px x 500px) JPG-formaadis /Photo (minimum requireemnts 500pxx500px) JPG-format *

Giiditeenuse saajate parema informeerituse huvides avaldame Tallinna ametlikul turismiveebil ka giidi foto. In the interest of the clients receiving the guide service, we will publish the guide´s photo on Tallinn´s official tourism website.
Teie poolt siia laetavat fotot ei avalikustata kohe, vaid alles pärast atesteerimist. Your photo will be published after passing the certification process.     

Giidi ekskursioonide ja koolituste vorm/ Guide activity form *

Palun lisage täidetud giidi ekskursioonide ja koolituste vorm/ Please add filled in guide activity form

Raamatute kokkuvõte/ Book summary

Palun lisage failiga raamatu kokkuvõte (ühe raamatu kokkuvõte 1-2 lk)/ Please add book summaries (1-2 pages per book)

Minu seos ettevõtlusega/ My connection with enterprise *

Hindamistasu maksmine eraisikuna/ Paying registration fee as a private person

Palun lisage hindamistasu maksekorralduse koopia (pdf) / Please add copy of proof of payment (pdf)

Hindamistasu maksmine juriidilise isikuna (arve alusel)/ Paying registration fee with an invoice

Äriühingu nimi/ Name of the company

Registrikood/ Company registration number

Aadress/ Address

E-post arve edastamiseks/ E-mail for receiving the invoice

Olen tutvunud kodukorraga ja kohustun seda täitma./ I agree to comply with the Rules of Certification. *

Olen nõus, et minu andmeid kasutatakse teavitamise eesmärgil Tallinna ametlikus turismiportaalis Tallinna atesteeritud giidide andmebaasis./ I agree to have my details published on the Tallinn´s official tourism website at the database of certified Tallinn´s guide for informing purposes. *

Käesolevaga olete end registreerinud giidide atesteerimise pikendamisele./You have registered for the extension of guide certification

Osad kohustuslikud väljad on täitmata.
Täname! Thank you!