VisitTallinn veebilehe paremaks sirvimiseks soovitame kasutada uuemat brauserit (Google Chrome).


Sulge
TÄNA 0..3
HOMME 0..3
ÜLEHOMME 0..3
 

Tallinna giidide atesteerimise kodukord 2020

1. Üldtingimused 
1.1.2020. aastal võetakse vastu taotlusi ainult Tallinna giidide atesteeringu pikendamiseks.
1.2. 2020. aastal esmakordseid atesteeringu taotlusi vastu ei võeta.
1.3.Taotlejad, kes sooritasid 2019. aastal eksami osaliselt, saavad ülejäänud eksami osad sooritada 2021. aastal.

2. Atesteerimise pikendamise taotleja
2.1.tutvub Tallinna giidide atesteerimise kodukorraga ja kohustub seda täitma;
2.2. peab atesteerimise pikendamise taotluse esitama veebipõhiselt ajavahemikul  01.02 – 01.03.2020 ning tasuma koheselt ka hindamistasu. Peale 01.03 laekunud taotlusi läbi ei vaadata ja atesteering kaotab kehtivuse. Hindamistasu atesteeringu pikendamiseks on 29 EUR. Hindamistasu ei tagastata, kui taotleja loobub atesteeringu pikendamisest või ei ületa atesteeringu pikendamiseks vajalikku lävendit;
2.3. lisab nõuetele vastava foto endast registreerimisvormile;
2.4.vastutab, et esitatud andmed on tõesed. Komisjonil on õigus taotleja pikendamise otsus tühistada, kui selgub, et taotluses esitatud andmed ei ole tõesed;

3. Atesteerimise pikendamine giiditegevuse tõendi alusel
3.1.Atesteeritud Tallinna giidi kehtiv atesteering pikendatakse hindamiskomisjoni otsusel veebipõhiselt täidetava giiditegevuse tõendi alusel. Lapsepuhkusel või muul hindamiskomisjoni poolt aktsepteeritaval põhjusel giiditegevusest mingi perioodi eemal olnud giidide puhul otsustatakse pikendamine iga taotleja puhul eraldi. 
3.2. Vormikohased giiditegevuse tõendid tuleb esitada ajavahemikus 01.02 – 01.03.2020. Atesteerimise hindamiskomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi ajavahemikus 02.03. - 07.04.2020. Vajadusel küsib komisjon taotlejalt täiendavat teavet. 
3.3. Atesteeringu pikendamiseks on nõutav 3 aastasel atesteeringu kehtivuse perioodil viia läbi 10 Tallinna ekskursiooni ja osaleda 10 giiditöö alasel koolitusel aastas, kokku seega 30 ekskursiooni ja 30 koolitust 3 aasta jooksul. Ekskursioonide läbiviimise nõutava ekskursioonina arvestatakse Tallinna üldekskursioonide läbiviimist, üksikute muuseumide või objektide ekskursioonide läbiviimist ei arvestata. Koolitusi võib asendada loetud erialakirjanduse kokkuvõtetega, mis tuleb esitada eesti keeles või enda peetud erialase loenguga. Iga peetud loengu teema läheb kirja ühekordselt st kui ühel teemal peeti 3 aasta jooksul 50 loengut, siis arvestatakse seda ühe koolitusüksusena. Kindlasti tuleb märkida koolituse alla loengu teema. Pikendaja, kes ei saa nõutavat arvu koolitusi tõestada, saab sooritada uuesti kirjaliku testi 2021. aastal ning esitama giiditegevuse tõendil ainult ekskursioonide osa.

4. Tagasiside ja atesteerimisega seotud probleemide lahendamine
4.1.Tagasiside taotlejatele giiditegevuse hindamistulemuste kohta annab hindamiskomisjon 8.04-15.04.2020
4.2. Atesteerimisega seotud probleemide lahendamise käigu otsustab Tallinna giidide atesteerimise koordineerimiskomisjon igal üksikul juhul eraldi.