Tallinn Cardi partnerile

22.04.2020
Tallinna linnapilet ehk Tallinn Card on lõpptarbijale suunatud toode, mis võimaldab muuseumide, atraktsioonide, ekskursioonide ja vaba aja veetmise võimaluste tutvustamist ja müümist linnakülastajale ühtse paketina. Ootame uusi partnereid liituma Tallinn Cardi paketiga, mida uuendame igal aastal augustis/septembris.

Tallinn Cardi paketiga liituva partneri toode või teenus peab vastama järgmistele tingimustele:
  • toode või teenus on Tallinnale või Eestile iseloomulik või eripärane või sobib oma asukoha poolest kokku teiste Tallinn Cardi paketti kuuluvate toodete või teenustega
  • toodet või teenust on pakutud Tallinnas vähemalt ühe järjestikuse aasta vältel
  • toote või teenuse pakkujal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud
Ekskursioonipakkujatele kehtivad lisaks järgmised tingimused:
  • Tallinna-sisesed ekskursioonid peavad olema külastajale kättesaadavad aastaringselt ning toimuma regulaarselt kindlatel päevadel ja kellaaegadel
  • Tallinna lähiümbruse ekskursioonid võivad olla kättesaadavad hooajati, kuid peavad toimuma regulaarselt
  • teenust peab osutama vähemalt ühes loetletud keeles: inglise, soome, vene, saksa
Tallinn Cardi partner tasub Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatud osalustasu. Aastal 2020 on osalustasu suurus 415 eurot aastas, millele lisandub käibemaks.

Osalustasu lõplik määr sõltub partneri poolt Tallinn Cardi kasutajale antava soodustuse suurusest. Näiteks partnerile, kes pakub Tallinn Cardi kasutajale oma kaupa või teenust tavahinnast enam kui 14% odavamalt, on osalustasu madalam. Madalamat osalustasu saab rakendada ka varasemalt Tallinn Cardi paketti kuulunud partnerile ning hooajalistele pakkumistele, mille infot jagame Tallinn Cardi veebil.

Osalustasu ei rakendata partnerile, kes vastab ühele järgnevatest tingimustest:
  • korraldab kultuuriüritusi
  • tagab Tallinn Cardi kasutajale tavahinnast 50% või suurema soodustuse toote või teenuse ostul
  • tagab Tallinn Cardi kasutajale tasuta toote või teenuse
Tallinna Ettevõtlusamet võib toote või teenusega tutvuda ja otsustada, kas see vastab Tallinn Cardi paketis osalemise tingimustele. Tallinna Ettevõtlusamet ei võta endale kohustust tagada kindlat Tallinn Cardiga tehtud külastuste arvu. Tallinna Ettevõtlusamet panustab Tallinna kui turismisihtkoha tuntuse suurendamisse erinevate turundustegevuste kaudu, mis aitavad tõsta pakkuja toote või teenuse müüki ja seeläbi ka tulusid.

Palume Tallinn Cardiga liitumise soovist vabas vormis teada anda e-posti aadressil tallinncard@tallinnlv.ee. Sooviavalduse juurde lisage pakutava toote või teenuse põhjalik tutvustus, illustreerimiseks võib lisada ka fotosid ja videoid.

Sooviavaldusi 2021. aasta paketis osalemiseks ootame 2020. aasta 17. augustiks.