Majutusinfo Tallinna ametlikul turismiveebil

VisitTallinn veebil on informatsiooni Tallinna majutusettevõtete kohta erinevates keeltes. Otselingiga jõuab ka iga majutusettevõtte kodulehele.

Põhiandmete avaldamine on kõikidele turismiosakonna poolt aktsepteeritud majutusettevõtetele tasuta. Eelnevalt peab majutusettevõte (va kodumajutus) omama kasutusluba majutusettevõttena tegutsemiseks. Samuti tuleb kõikidel majutusettevõtetel esitada Päästeameti ja Terviseameti kinnitus nõuetele vastavuse kohta.


Tuba on kohandatud liikumisraskutega inimestele.
Kui puuduvad, märkige 0.
Kui puuduvad, märkige 0.
Täielik ligipääs: astmed puuduvad, lävi kuni 2,5 cm, kaldtee tõus kuni 10%, uste laius vähemalt 70 cm. Piiratud ligipääs: ukse laius alla 70 cm, astme või läve kõrgus üle 4 cm, kaldtee tõus üle 10%, vajatakse ühte abilist.
Ligipääsetav ratastoolis liikujale, lifti miinimummõõdud: sügavus 140 cm, laius 110 cm, uks 80 cm.
saadetud meilile thea.sepp@tallinnlv.ee
saadetud meilile thea.sepp@tallinnlv.ee
Selected file:
Selected file:
Kinnitan ülalesitatud andmete õigsust.
Veebil olevaid andmeid kasutab turismiosakond ka turundustrükiste väljaandmisel. Tagamaks andmete õigsuse, palume muudatustest oma majutusettevõtte andmetes teavitada koheselt e-posti aadressil sirje.lippo@tallinnlv.ee.

Lisainfo:
Sirje Lippo
Tallinna Turismiinfokeskus, infospetsialist
Tel: 645 7777