VisitTallinn veebilehe paremaks sirvimiseks soovitame kasutada uuemat brauserit (Google Chrome).


Sulge
TÄNA 4..8
HOMME 2..5
ÜLEHOMME 2..6
 

Konverentsibüroo mõiste

Ameerika Ühendriikides on kasutusel konverentsibüroo nimetusena Convention & Visitors Bureau. Euroopas on eelistatud sõnapaar Convention Bureau. Enamik Euroopa konverentsibüroosid pakuvad informatsiooni tasuta ja ei organiseeri ise üritusi.     
                                                                       
Konverentsibüroo on
 • riigi, regiooni või linna ametlik konverentsiturismi turundus- ja juhtimisorganisatsioon
 • koordineeriv organisatsioon, mis esindab ühte riiki, regiooni või ühte/mitut linna
 • mittetulunduslik katuseorganisatsioon 
 • kvaliteetsete teenuste- ja tootepakkujate ühendus ehk  „one stop convention shop”
 • otsuste mõjutaja
 • adekvaatne, objektiivne ja  erapooletu informatsiooni allikas

Konverentsibüroo missioon ja visioon
 • missioon: konverentsiturismi sihtkoha rahvusvahelise tuntuse ja konkurentsivõime suurendamine
 • visioon
- olla kvaliteetne, tunnustatud ja usaldusväärne partner liikmetele, klientidele, koostööpartneritele ja sponsoritele
- olla arvestatav, võrdväärne, usaldusväärne ja tuntud organisatsioon teiste riikide ja linnade konverentsibüroode seas

DMO ehk Destination Marketing Organization

Ameerika Ühendriikides on paljud konverentsibürood võtnud kasutusele Destination Marketing Organization (DMO) nimetuse. Uus konverentsibüroo mudel on rohkem keskendunud järgmiste tegevuste eestvedamisele ja juhtimisele:
 • sihtkoha müük ja turustamine
 • sihtkoha arendamine
 • informeerimine
 • koolitamine


Partnerid ja kliendid

Konverentsibüroo partneriteks on kohalikud konverentsi- ja koolituskeskused, hotellid, konverentsiorganisaatorid (PCO), sihtkoha turundusfirmad (DMC), sündmuste korraldajad (EMC), turismiagentuurid (TA), majutusettevõtted, restoranid, atraktsioonide ja vaba-aja veetmise võimaluste ja transporditeenuste pakkujad, poed jt.
Konverentsibüroo klientideks on assotsiatsioonid, organisatsioonid, liidud, korporatsioonid, ettevõtted jt, kes soovivad korraldada koosolekuid, konverentse, üritusi jne.

Konverentsibüroo tegevused
 • riigi, linna ja liikmete esindamine ja tutvustamine rahvusvahelisel areenil
 • konverentsiturismi sihipärane arendamine
 • liikmete esindamine rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide töös
 • liikmete tutvustamine rahvusvahelistel turundusüritustel (messid, workshop’id jt)
 • olla initsiaator konverentsiturismi mõjutavate probleemide lahendamisel
 • konverentsialaste koolituste ja täiendõppe edendamine ning vahendamine
 • regulaarsete konverentsialaste turu-uuringute läbiviimine ja statistika kogumine
 • konverentsialaste turundusmaterjalide (veebi, trükised, video, infolehed, organisatsiooni perioodilised väljaanded) koostamine ja tootmine
 • nõustamine ning eksperthinnangute andmine, info, ideede ja kogemuste vahendamine 
 • konverentsisektorite omavahelise koostöö koordineerimine ja aktiviseerimine
 • konverentside planeerimise abistamine – hangete (bidding) protsessis osalemine
 • avalikkuse teavitamine konverentsibüroo tegevusest, konverentsiturismi arengutest, tähtsamatest sündmustest

Tulu liikmetele ja partneritele
 • laiem juurdepääs turundus- ja müügivõimalustele
 • pakub liikmetele uusi ideid ja loob võimalusi äritegevuseks
 • toetab liikmeid rahvusvahelises konkurentsis
 • suureneb liikmete ja partnerite tuntus, usaldusväärsus
 • liikmete huvide esindatus organisatsioonides ja institutsioonides
 • pakub liikmetele uusi rahvusvahelisi kontakte ja sidemeid
 • võimaldab osaleda konverentsibüroo poolt korraldatavatel tutvumis-ja pressireisidel 
 • võimaldab osaleda konverentsibüroo poolt väljaantavates trükistes, veebil ja uudiskirjades

Liikmestaatus on märk kvaliteedist

Konverentsibüroode tegevuste tulemusel
 • suureneb sihtkoha tuntus ja maine konverentsisihtkohana 
 • pikeneb turismihooaeg
 • suureneb rahvusvaheliste ürituste arv
 • suureneb välisturistide arv, sh pikeneb nende kohaviibimise aeg
 • suureneb majanduslik tulu
 • kujunevad uued otsesed kontaktid, partnerlus
 • kujunevad uued äriideed, investeeringud
 • suurenevad riigi ja linna toodete ning teenuste ekspordivõimalused