VisitTallinn veebilehe paremaks sirvimiseks soovitame kasutada uuemat brauserit (Google Chrome).


Sulge
TÄNA 5..10
HOMME 3..9
ÜLEHOMME 3..8
 

Rahvusvahelised assotsiatsioonid


Events Industry Council (EIC) – loodud 1949
Endine Convention Industry Council

Eesmärk on edendada konverentsitööstuse kvaliteeti, töötada välja ühtsed standardid.

Tegevused

1993. aastal avaldas EIC konverentsitööstuse esimese Economic Impact StudyDestinations International – loodud 1914
Endine Destination Marketing Association International (DMAI)

Eesmärk on toetada sihtkoha turunduse ettevõtete professionaalsust, efektiivsust ning kuvandit. Valmistada konverentsitööstust ette kiiresti muutuvas majandusruumis hakkamasaamiseks.

DMAI ajalugu
Esialgne nimetus oli International Association of Convention Bureaus (IACB) 1914–1974
    1923 – anti välja eetikakoodeks
    1948 – viidi läbi esimene Convention Income Survey
    1974 – International Association of Convention Bureaus (IACB) nimetati ümber International Association of Convention & Visitor Bureaus (IACVB)
    1974 – International Association of Convention & Visitor Bureaus (IACVB) 
    2005 – hakkas kandma nime Destination Marketing Association International (DMAI)
    2017 – Destination Marketing Association International (DMAI) nimetati ümber Destinations InternationalEuropean Cities Marketing (ECM) – loodud 2008

Eesmärk on ühendada riikide ja linnade konverentsibüroosid ning turismiosakondasid

Tegevused
 • sihtkohtade turustamine
 • Euroopa-sisene suhtlemine konverentsitööstuse professionaale vahel
 • suhtlemisvõrgustiku loomine
 • oskuste ja teadmiste jagamine
 • konverentsitööstusele vajalike uuringute läbiviimine ja levitamine
 • PR tegevus ja meediakajastusedThe European Federation of the Associations of Professional Congress Organizers (EFAPCO) – loodud 2004   
           
Eesmärk on arendada konverentsiturismi Euroopas ning tutvustada siinseid professionaalseid konverentsikorraldajaid väljaspool Euroopat.

Tegevused
 • Euroopa professionaalsete konverentsikorraldajate seisukohtade tutvustamine teistele sektoritele
 • professionaalsete standardite väljatöötamine ja tutvustamine
 • konverentsikorraldajatele äriliste võimaluste loomine
 • Euroopa Liidu õiguse jälgimine ning soovituste jagamine konverentsiturismi seisukohast vaadatuna
 • konverentsikorraldajate probleemide hindamine ning võimalike lahenduste pakkumine
 • suhtlemisvõrgustiku loomine
 • avalikule sektorile vajaliku informatsiooni tagamine 
 • keskkonnasõbralikkuse julgustamine ja tagamine oma liikmete tegevustesInternational Association of Professional Congress Organisers (IAPCO) – loodud 1968

Eesmärk on tõsta rahvusvahelise konverentsisektori teenindustaset, koolitades ning tagades võimaluse kogemuste vahetamiseks konverentsitööstuse professionaalide seas. 

Tegevused
 • teavitada avalikkust konverentsikorraldaja ametikoha vajalikkusest 
 • tagada kvaliteet organisatsiooni üritustel
 • viia läbi konverentsiturismi probleeme puudutavaid uuringuid
 • tagada suhtlemisvõrgustik konverentsiturismi assotsiatsioonide vahel
 • IAPCO Training Academy koolitusprogramm
 • Korraldada professionaalsete konverentsikorraldajate foorumitInternational Conference & Convention Associtaion (ICCA) – loodud 1963

Esialgne eesmärk oli hinnata võimalusi, kuidas turismitööstust kaasata üha arenevasse rahvusvaheliste kohtumiste tööstusse. Praegu on eesmärk konverentsitööstuse professionaalide ühendamine ja koolitamine, olles üks tunnustatuim organisatsioon turul.  

Tegevused
 • turundustegevuse korraldamine (veeb, messid, workshop`id jt)
 • haridusfoorumite ning koolituste korraldamine
 • assotsiatsioonide/korporatsioonide andmebaasi haldamine
 • suhtlusvõrgustiku arendamine
 • statistika kogumine, tulemuste analüüsimine ja avaldamineJoint Meetings Industry Council (JMIC) – loodud 1978

Esindab kõiki suuremaid konverentsitööstuse assotsiatsioone: AACVBAIPCASAEcocalDMAIECMEFAPCOEVVCIAPCOICCAICESAPIFESMPIPCMASITEUFIUIA

Eesmärk ja tegevused
 • konverentsitööstuse huvigruppide suhtevõrgustiku koordineerimine
 • laiema ja selgema konverentsiturismi kuvandi loomine meedias, valitsuste tasandil ning ärimaailmas
 • tööstuse põhiteemade ja sõnumi mobiliseerimine ning edastamine
 • valitsuse ning mittetulundusühingute kaasamine konverentsitööstuse teemadesseMeeting Professionals International (MPI) – loodud 1972

Eesmärk on luua mitmekülgne ja kvalifitseeritud rahvusvaheline konverentsitööstuse sektor.

Tegevused
 • hallata professionaalsete konverentsiturismi esindajate andmebaasi
 • tagada professionaalne koolitus
 • luua suhtlusvõrgustik
 • koordineerida kvalifitseerimisprogrammi
 • anda välja ajakirja "The Meeting Professional"Professional Convention Management Association (PCMA) – loodud 1956

Eesmärk on pakkuda uuenduslikku haridust ja tutvustada professionaalse konverentsikorralduse väärtust laiemalt. 
 
Tegevused
 • asjakohase koolituse pakkumine konverentsiprofessionaalide kõikidele arengutasemetele
 • silmast-silma kohtumiste tähtsuse tutvustamine laiemale ringile
 • vajalike uuringute läbiviimineSociety of Incentive and Travel Executives (SITE) – loodud 1975

Eesmärk on edendada ühiskonna teadlikkust elamusturismist ning tõsta selle populaarsust üle maailma. 

Tegevused
 • liikmete koolitamine
 • rahvusvaheliste uuringute läbiviimine ja levitamine
 • koostöö avaliku sektoriga, tagamaks elamusturismi arenguks vajalike otsuste tegemise riiklikul tasemel
 • suhtlusvõimaluste loomine elamusturismi pakkujate ning ostjate vahel